نقاشی موزائیک . > نمایشگاه نقاشی موزاییک > نمایشگاه نقاشی موزاییک سپندهنرخرداد 1394
ژانويه 18, 2021
نقاشی موزاییک(کاشی شکسته)

 

دوازدهمین نمایشگاه نقاشی موزاییک سپند هنر 1394

نقاشی موزاییک -سپند هنردلیلی

نقاشی موزاییک سپند هنر

اثر: پانته ا کهباسی

دلیلی مختاری

اثر: سمیرا قاسمی

نقاشی موزاییک سپند هنر

اثر::سمیرا گودرزی

دلیلی مختاری

نقاشی موزاییک سپند هنر

دلیلی مختاری

نقاشی موزاییک سپند هنر

دلیلی مختاری

نقاشی موزاییک سپند هنر

دلیلی مختاری

نقاشی موزاییک سپند هنر

اثر:مژگان اخضر

دلیلی مختاری

نقاشی موزاییک سپند هنر

اثر:نسیبه حکمت

دلیلی مختاری

نقاشی موزاییک سپند هنر

اثر:شیوا شناوری

دلیلی مختاری

نقاشی موزاییک سپند هنر

اثر:نگین روستا

دلیلی مختاری

نقاشی موزاییک سپند هنر

اثر:مژده دلیلی

دلیلی مختاری

نقاشی موزاییک سپند هنر

اثر:معصومه ناصری

دلیلی مختاری

نقاشی موزاییک سپند هنر

اثر:مزگاه اخضر

دلیلی مختاری

نقاشی موزاییک سپند هنر

دلیلی مختاری

نقاشی موزاییک سپند هنر

دلیلی مختاری

نقاشی موزاییک سپند هنر

اثر:ستاره میرگلو

دلیلی مختاری

نقاشی موزاییک سپند هنر

اثر:مژگان اخضر

دلیلی مختاری

نقاشی موزاییک سپند هنر

اثر:سمیه خوشرفتار

دلیلی مختاری

نقاشی موزاییک سپند هنر

اثر:عاطفه رضوانی

دلیلی مختاری

نقاشی موزاییک سپند هنر

اثر:زهره حاجی قربانی

دلیلی مختاری

نقاشی موزاییک سپند هنر

اثر:لیلا کاوند

دلیلی مختاری

نقاشی موزاییک سپند هنر

اثر:اکرم وزیری

دلیلی مختاری

نقاشی موزاییک سپند هنر

اثر:سمیرا قاسمی

دلیلی مختاری

نقاشی موزاییک سپند هنر

اثر:هانیه سخی

دلیلی مختاری

نقاشی موزاییک سپند هنر

اثر مریم آقامیری

دلیلی مختاری

نقاشی موزاییک سپند هنر

اثر: سارا مینایی

دلیلی مختاری

 

نقاشی موزاییک سپند هنر

اثر: مهناز نیتی

دلیلی مختاری

نقاشی موزاییک سپند هنر

اثر:نسیبه حکمت

دلیلی مختاری

نقاشی موزاییک سپند هنر

اثر:سپیده باقردوست

دلیلی مختاری

اثر:پریسا صحرایی

نقاشی موزاییک سپند هنر

دلیلی مختاری

اثر:نسیبه حکمت

نقاشی موزاییک سپند هنر

دلیلی مختاری

نقاشی موزاییک سپند هنر

اثر: دریا وهدانی

دلیلی مختاری

اثر:دریا وهدانی

نقاشی موزاییک سپند هنر

اثر:دینا حمیدی

دلیلی مختاری

نقاشی موزاییک سپند هنر

اثر:مرضیه شکرانیان

دلیلی مختاری

 

دلیلی مختاری

نقاشی موزاییک سپند هنر

اثر:شیواشناوری

دلیلی مختاری

نقاشی موزاییک سپند هنر

دلیلی مختاری

نقاشی موزاییک سپند هنر

اثر: معصومه ناصری

دلیلی مختاری

اثر:معصومه ناصری

نقاشی موزاییک سپند هنر

دلیلی مختاری

اثر:معصومه ناصری

اثر:دریا وهدانی

نقاشی موزاییک سپند هنر

دلیلی مختاری

اثر: مهناز محبوبی

نقاشی موزاییک سپند هنر

دلیلی مختاری

 

 

 

اثر:معصومه ناصری

نقاشی موزاییک سپند هنر

دلیلی مختاری

اثر:مژگان اخضر

نقاشی موزاییک سپند هنر

دلیلی مختاری

 

اثر:سحر موسوی

نقاشی موزاییک سپند هنر

دلیلی مختاری

اثر:سهیلا خوشخو

نقاشی موزاییک سپند هنر

دلیلی مختاری

اثر:مهرنوش دلیلی

نقاشی موزاییک سپند هنر

دلیلی مختاری

اثر:نگین روستا

نقاشی موزاییک -سپند هنر دلیلیمختاری

اثر:اکرم وزیری

نقاشی موزاییک -سپند هنر دلیلی مختاری

اثر:سمیه خوش رفتار

نقاشی موزاییک -سپند هنر دلیلی مختاری

اثر:دریا وهدانی

نقاشی موزاییک -سپند هنر دلیلی مختاری

اثر:فروغ شهیدزاده

نقاشی موزاییک -سپند هنر دلیلی مختاری

 

اثر:هانیه سخی

نقاشی موزاییک -سپند هنر

اثر:آرزو بخشی

نقاشی موزاییک -سپند هنر

اثر:مرضیه شکرانیان

نقاشی موزاییک -سپند هنر

اثر:پونه فراهی

نقاشی موزاییک -سپند هنر

اثر:دینا حمیدی

نقاشی موزاییک -سپند هنر

اثر:دینا حمیدی

نقاشی موزاییک -سپند هنر

اثر:دینا حمیدی

نقاشی موزاییک -سپند هنر

اثر:شقایقرنج دوست

نقاشی موزاییک -سپند هنر

 

اثر:شقایق رنج دوست

نقاشی موزاییک -سپند هنر

اثر:مهرنوش دلیلی

نقاشی موزاییک -سپند هنر

 

اثر:مونا علایی نوین

نقاشی موزاییک -سپند هنر

 

اثر:نیلوفر قدیمی

نقاشی موزاییک -سپند هنر

 

نقاشی موزاییک -سپند هنر

اثر: الناز علیجانی

اثر:محدثه رشیدی

نقاشی موزاییک -سپند هنر

اثر:

اثر:نگین روستا

نقاشی موزاییک -سپند هنر

 

اثر: دریا وهدانی

نقاشی موزاییک -سپند هنر

 

اثر:سارا مینایی

نقاشی موزاییک -سپند هنر

اثر:نسیبه حکمت

نقاشی موزاییک -سپند هنر

اثر:مهناز نیتی

نقاشی موزاییک -سپند هنر

اثر:فاطمه نازی

نقاشی موزاییک -سپند هنر

 

اثر:مهتاب تات

نقاشی موزاییک -سپند هنر

 

اثر:الهام فالی پور

نقاشی موزاییک -سپند هنر

 

نقاشی موزاییک -سپند هنر

 

نقاشی موزاییک -سپند هنر

 

نقاشی موزاییک -سپند هنر

 

نقاشی موزاییک -سپند هنر

 

نقاشی موزاییک -سپند هنر

 

 
 
 
 

 

صفحه اصلی  |  طراحی نقاشی  |  نقاشی موزائیک .  |  کنکور هنر  |  سپیدرنگ(فنی و حرفه ای)  |  کیف و کفش چرمی،ویترای  |  آموزش پتینه دیوار  |  تماس با ما
BJ