نقاشی موزائیک . > نمایشگاه نقاشی موزاییک > نمایشگاه نقاشی موزاییک سپند هنر آبان 1394
دسامبر 09, 2019
نقاشی موزاییک (کاشی شکسته)

 سیزدهمین نمایشگاه نقاشی موزاییک  کارگاه سپند هنر:

 

اثر:زینب هاشمی

نقاشی موزاییک سپند هنر

دلیلی مختاری

اثر:نرگس پاک نیا

نقاشی موزاییک سپند هنر

دلیلی مختاری

 

 نقاشی موزاییک کارگاه سپند هنر

 

 

نقاشی موزاییک کارگاه سپند هنر

 

 

 نقاشی موزاییک کارگاه سپندهنر

 

 نقاشی موزاییک کارگاه سپندهنر

 

 نقاشی موزاییک کارگاه سپند هنر

 
   

 

 نقاشی موزاییک کارگاه سپند هنر

نقاشی موزاییک کارگاه سپند هنر

 

 

 

 

 نقاشی موزاییک کارگاه سپند هنر

نقاشی موزاییک کارگاه سپند هنر

نقاشی موزاییک کارگاه شپندهنر

نقاشی موزاییک

نقاشی موزاییک کارگاه سپند هنر

 

نقاشی موزاییک کارگاه سپندهنر

 

نقاشی موزاییک کارگاه سپند هنر

 

 

نقاشی موزاییک کارگاه سپند هنر

 

 نقاشی موزاییک کارگاه سپند هنر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه اصلی  |  طراحی نقاشی  |  نقاشی موزائیک .  |  کنکور هنر  |  فنی حرفه ای  |  کیف و کفش چرمی،ویترای  |  آموزش پتینه دیوار  |  دیپلم مهارتی   |  تماس با ما
BJ