نقاشی موزائیک . > نمایشگاه نقاشی موزاییک > نمایشگاه نقاشی موزاییک سپند هنر آبان 1394
اُكتبر 26, 2020
نقاشی موزاییک (کاشی شکسته)

 سیزدهمین نمایشگاه نقاشی موزاییک  کارگاه سپند هنر:

 

اثر:زینب هاشمی

نقاشی موزاییک سپند هنر

دلیلی مختاری

اثر:نرگس پاک نیا

نقاشی موزاییک سپند هنر

دلیلی مختاری

 

 نقاشی موزاییک کارگاه سپند هنر

 

 

نقاشی موزاییک کارگاه سپند هنر

 

 

 نقاشی موزاییک کارگاه سپندهنر

 

 نقاشی موزاییک کارگاه سپندهنر

 

 نقاشی موزاییک کارگاه سپند هنر

 
   

 

 نقاشی موزاییک کارگاه سپند هنر

نقاشی موزاییک کارگاه سپند هنر

 

 

 

 

 نقاشی موزاییک کارگاه سپند هنر

نقاشی موزاییک کارگاه سپند هنر

نقاشی موزاییک کارگاه شپندهنر

نقاشی موزاییک

نقاشی موزاییک کارگاه سپند هنر

 

نقاشی موزاییک کارگاه سپندهنر

 

نقاشی موزاییک کارگاه سپند هنر

 

 

نقاشی موزاییک کارگاه سپند هنر

 

 نقاشی موزاییک کارگاه سپند هنر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه اصلی  |  طراحی نقاشی  |  نقاشی موزائیک .  |  کنکور هنر  |  سپیدرنگ(فنی و حرفه ای)  |  کیف و کفش چرمی،ویترای  |  آموزش پتینه دیوار  |  تماس با ما
BJ